HOME LINKS SAL PUBLIC SOFTWARE SEARCH MADE UP

Ako napalit instalacne CD RedHat 5.1

Ako napáliť inštalačné CD RedHat 5.1

V rôznych konferenciách sa po vyjdení RedHat Linuxu 5.0 objavila otázka, ako ho dostať na CD médium tak, aby sa z neho dalo inštalovať, poprípade aby sa z neho dalo aj bootovať (t.j. zaviesť základ OS bez diskety). V tomto článku sa pokúsim podrobne popísať vytvorenie takéhoto CD.

Čo budete potrebovať?

Ako má vyzerať adresárová štruktúra?

Štruktúra adresárov je závisla aj od platformy, pre ktorú budete CD vytvárať. V tomto článku popíšem štruktúru pre platformu i386, ale každý by si to mal vedieť jednoducho prerobiť.
Koreňový adresár CD by mal vyzerať takto:

Adresáre 'SRPMS' a 'misc' nie sú pri inštalácii potrebné, ale môžu sa zísť, ak budete chcieť robiť zmeny. Pomocou programov v 'dosutils' môžete naštartovať inštaláciu z DOSu, poprípade vytvoriť štartovacie diskety.

Zmeny v distribúcii.

Po uvedení novej verzie RedHatu sa na ftp.redhat.com často objavujú updaty. Sú v nich opravené chyby, ktoré sa zistili až po vydaní distribúcie. Ak chcete mať na CD tieto chyby odstránené, musíte chybné balíčky zmazať a nahradiť ich novými. Inštalačnému programu pravda musíte dať o tom vedieť. V súbore RedHat/base/hdlist je ich popis. Môžete ho vytvoriť programom genhdlist (nachádza sa v adresári misc/src/install/). Ako parameter mu zadajte celú cestu ku koreňovému adresáru pripravenému na napaľovanie (napr. "genhdlist /mnt/rhcd").

Ak chcete do distribúcie pridať nejaké RPM balíky, môžete ich nakopírovať do adresára RedHat/RPMS a programom genhdlist znova vygenerovať genhdlist. Tento krok ale doporučujem iba pre skúsenejších, pretože môžu nastať rôzne problémy (zväčša iba pri zobrazovaní inštalácie). Ak by ste si chceli overiť funkčnosť takto doplnených balíčkov, môžete to spraviť nainštalovaním upraveného RedHat-u z pevného disku.

Vytvorenie obrazu CD.

Konečne sme sa dostali k predposlednému bodu. Pred vytvorením obrazu nezabudnite všetkým programom v 'RedHat/instimage/usr/bin' priradiť právo spúšťania (chmod +x *).
Obraz CD môžete vytvoriť pomocou programu 'mkhybrid', napr.
mkhybrid /mnt/rhcd -o /tmp/rhcd.raw -a -r -J -L -P RedHat -V RedHat-5.1 -b images/boot.img
Všetky cesty okrem cesty k boot.img zadávajte úplné. Cesta pre boot.img musí byť relatívna voči koreňovému adresáru CD. Ak nemáte poruke mkhybrid, použite mkisofs a uberte parameter -J. CD bude taktiež použiteľné, ale pri jeho čítaní pod Windows budú dlhé názvy nesprávne zobrazené.

Overenie funkčnosti a napálenie.

Ak si chcete overiť, či prebehlo všetko v poriadku, skúste si takto vytvorený súbor pripojiť miesto cdrom. Môžete to urobiť príkazom "mount -t iso9660 /tmp/rhcd.raw /mnt/cdrom -o loop". Po úspešnom vykonaní tohoto príkazu by ste mali mať adresár '/mnt/cdrom/RedHat'. Ak existuje, je pravdepodobne všetko vporiadku.
Napálenie môžete previesť pod Linuxom alebo aj iným operačným systémom. V Linuxe môžete použiť napr. cdrecord alebo cdwrite. S týmito programami nemám veľké skúsenosti, takže ich použitie nebudem popisovať. Dostatočné množstvo informácií nájdete v ich dokumentácii.

Ako si zjednodušiť robotu.

Ak sa Vám všetky tieto kroky nechce robiť, môžete použiť skript s názvom mkrhcd. Tento urobí postupne nasledovné činnosti:

- SAL -